Zawód kierowcy, jak wiele innych profesji, podlega licznym przepisom prawnym. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o czas trwania pracy kierowcy. W 2019 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie nr 561/2006. Dokument ten określa dzienny i tygodniowy czas pracy kierowcy oraz jego przerwy i odpoczynek. Spośród wielu skomplikowanych przepisów warto poznać kilka najważniejszych.

Kogo dotyczą przepisy?

Rozporządzenie, jako kierowcę określa osobę, która prowadzi pojazd i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia albo też pozostaje samozatrudniona (czyli prowadzi własną działalność gospodarczą). Takiego właśnie pracownika lub przedsiębiorcę dotyczą przepisy określające czas pracy kierowców. Trzeba przyznać, że wymogi te znacznie utrudniają działanie firm transportowych, dlatego warto podjąć współpracę z przedsiębiorstwami, które zajmują się rozliczaniem i analizą czasu pracy kierowców. Jednym z nich jest ocrk.pl. Dzięki wsparciu profesjonalistów można uniknąć wielu problemów.

Czas pracy i odpoczynku kierowcy

Kierowca może w ciągu dnia prowadzić pojazd najwyżej przez 9 godzin. 2 razy w tygodniu można wydłużyć czas jego pracy maksymalnie do 10 godzin. Po 4,5 godzinach jazdy wymagane jest zrobienie 45 minut przerwy. W ciągu 24 godzin kierowca powinien mieć nieprzerwanych 11 godzin odpoczynku. Podczas jazdy w tandemie czas pracy może trwać 30 godzin, w czasie których obaj kierowcy mogą jechać po 9 godzin lub 2 razy w tygodniu po 10 godzin i mieć zapewnione 9 godzin odpoczynku. Z kolei w cyklu tygodniowym pracy kierowcy - łączny czas jazdy nie może przekroczyć 56 godzin, a w ciągu następujących po sobie tygodni wynosi on maksymalnie 90 godzin. Po 6 cyklach kierowcy przysługuje co najmniej 45 godzin odpoczynku.

Jak rozliczać czas pracy kierowcy?

To tylko kilka przykładów podstawowych przepisów. W rzeczywistości jest ich ogrom i dotyczą wielu różnych sytuacji – warto też mieć na uwadze, że inaczej rozlicza się czas pracy w dzień, a inaczej w nocy. Trzeba dodatkowo pamiętać, że w czas pracy kierowcy wlicza się także wiele czynności pomocniczych. Są to między innymi: załadowanie towaru, czynności spedycyjne, obsługa pojazdów, formalności administracyjne. Ewidencja czasu pracy kierowcy obejmuje kilka elementów. Zaliczyć tutaj można wydruki z tachografu oraz karty kierowcy, pliki pobrane z pamięci karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego, a ponadto zapisy na wykresówkach (przyrządy rejestrujące działania kierowcy).

Rozliczenie czasu pracy kierowcy to trudne zadanie, a za popełnione błędy grożą wysokie kary. Aby uniknąć pomyłek i problemów z tym związanych, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.