Obrazowanie pomaga w wyborze optymalnego sposobu leczenia. Dzięki diagnostyce obrazowej lekarz może określić stopień zaawansowania choroby, skuteczność podawanych leków i zastosowanej metody leczenia. Obrazowanie precyzyjnie umiejscawia i pomaga określić stopień zaawansowania nowotworów.

Diagnostyka obrazowa jest niezastąpiona w nagłych przypadkach chirurgicznych tak w ortopedii, jak i w chirurgii miękkiej. Można stwierdzić, że obrazowanie jest podstawą nowoczesnej diagnostyki.

Funkcje diagnostyki obrazowej w leczeniu pacjenta

Za pomocą obrazowania lekarz specjalista może bezinwazyjnie pooglądać zmiany chorobowe wewnątrz organizmu pacjenta, dokładnie je zlokalizować, określić stadium choroby i dokładnie opisać schorzenie. Na podstawie wyników badania można dobrać optymalną metodę leczenia.

Obrazowanie pozwala na śledzenie przebiegu zastosowanej terapii. W przypadku choroby nowotworowej możliwe jest śledzenie nawrotów i rozprzestrzeniania się ich w organizmie.

W nagłych przypadkach chorobowych krótki czas, zakres i dokładność metod diagnostyki obrazowej (https://carolina.pl/centrum-diagnostyczne/) ratują życie pacjenta.

Metody diagnostyki obrazowej niezbędne we współczesnej medycynie

Trudno wyobrazić sobie współczesną medycynę bez diagnostyki obrazowej. Początek diagnostyki obrazowej to pierwsze zdjęcie wykonane w 1896 roku. Przełomem było wprowadzenie komputera do zastosowań medycznych. W rezultacie do codziennej praktyki lekarskiej weszło na stałe kilka podstawowych badań obrazowych takich jak:

  • RTG, rentgen jest najpopularniejszą metodą obrazowania układu kostnego, obraz powstaje na skutek różnicy w absorpcji promieniowania X, przez różne typy tkanek, badanie łatwo dostępne, koszta wykonania są stosunkowo niskie,
  • USG, ultrasonografia jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą obrazowania narządów wewnętrznych przy pomocy zjawiska odbicia fal ultradźwiękowych na granicy ośrodków,
  • RM, rezonans magnetyczny wykorzystuje do badań właściwości magnetyczne cząstek wody w organizmie człowieka, z wykorzystaniem obróbki komputerowej generuje się trójwymiarowy obraz badanych narządów, nie korzysta z promieni rentgenowskich,
  • TK, tomografia komputerowa wykorzystuje komputerowo sterowane promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazów przestrzennych (wizualizacja 3D) badanego obiektu, umożliwia lekarzowi ocenę niemal wszystkich narządów wewnętrznych pacjenta.

Rozwój diagnostyki obrazowej

Diagnostyka obrazowa, jako metoda bezinwazyjna, bezbolesna, szybka i dokładna, rozwija się szybkim tempie. Rozwój systemów informatycznych i komunikacyjnych pozwala na przesyłanie wyników za pacjentem w obrębie centrów medycznych a także na odległość z zachowaniem tajemnicy lekarskiej. Do obsługi pracowni diagnostyki obrazowej zatrudniani są lekarze diagności i technicy odpowiedzialni za sprzęt.

W wielu centrach medycznych jak na przykład w warszawskiej klinice Carolina https://carolina.pl/ zaawansowany technologicznie sprzęt diagnostyczny jest połączony w jedną całość. Wynik podąża za pacjentem.