Chcąc zakupić nieruchomość po niższej cenie od rynkowej, warto zainteresować się licytacjami i przetargami. W dobie internetu dotarcie do nich nie jest trudne. Należy jednak odpowiednio się do tematu przygotować.

Przetargi mieszkaniowe

W drodze przetargów, nieruchomości na sprzedaż wystawiane są przez różnego rodzaju instytucje. Może to być Urząd Gminy, Skarb Państwa, spółdzielnia mieszkaniowa. Takie mieszkanie zazwyczaj wymaga gruntownego remontu. Nieruchomość przed wystawieniem na sprzedaż zostaje wyceniona przez rzeczoznawcę. Przetarg może być ustny lub pisemny. W pierwszym przypadku nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą cenę. W przetargu pisemnym, oprócz oferowanej ceny, ważną rolę może odgrywać planowany sposób zagospodarowania nieruchomości. Zakończony niepowodzeniem przetarg zostaje powtórzony, a cena nieruchomości obniżona. Gdy kolejny raz nie zostanie wyłoniony zwycięzca, mogą nastąpić kolejne przetargi lub zbycie w drodze rokowań.

Licytacje komornicze mieszkań

Procedura licytacji jest bardziej skomplikowana od przetargu. Wystąpić o nią może wierzyciel, a wartość nieruchomości zostaje ustalona przez rzeczoznawcę. Pierwsza licytacja rozpoczyna się od 3/4 wartości mieszkania. Druga obniża cenę do 2/3 wartości. Nad przebiegiem licytacji czuwa sędzia. Po wygraniu licytacji i opłaceniu należności wydaje on postanowienie o przysądzeniu własności. Jeżeli obie licytacje nie wyłonią zwycięzcy, kolejna może odbyć się dopiero po sześciu miesiącach.

Gdzie szukać informacji o przetargach i licytacjach?

Każdy podmiot organizujący przetarg zobowiązany jest do wcześniejszego jego ogłoszenia. Najczęściej informacja o tym publikowana jest w prasie lokalnej. Jeżeli przetarg organizuje urząd gminy, informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy komornik, dokonując licytacji, ma obowiązek poinformować o niej dwa tygodnie wcześniej. Może umieścić ogłoszenie o licytacji na tablicy w sądzie oraz właściwym urzędzie gminy. Ogłasza też ten fakt w prasie lokalnej. Aktualne przetargi i licytacje mieszkaniowe z terenu całego kraju znaleźć można na stronie Listaprzetargow.pl. Skorzystanie z tej bazy jest znacznie prostsze niż śledzenie lokalnych informacji.

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do przetargu?

Przed przystąpieniem do przetargu należy upewnić się, że nie należymy do grupy osób wykluczonych. Należy również obejrzeć nieruchomość w wyznaczonym czasie. Warto też sprawdzić jej księgę wieczystą. Do przetargu potrzebujemy kompletu dokumentów, które składamy zgodnie ze wskazaniem znajdującym się w ogłoszeniu. Konieczne jest wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie. Jest to zazwyczaj 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Pieniądze te zostaną nam zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu. Jeżeli go wygramy, zostaną zaliczone w poczet kosztów nabycia nieruchomości.

Zanim przystąpimy do licytacji komorniczej

Najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację konieczne jest wpłacenie wadium, przy czym liczy się data wpływu środków na konto bankowe komornika. Sposób i termin wpłaty określany jest w ogłoszeniu. Rękojmia, którą jest wadium, wynosi 1/10 wartości nieruchomości. Bardzo ważne jest, by dokładnie zapoznać się ze stanem prawnym lokalu i sprawdzić, czy nie ustanowiono w nim np. służebności. Gdy wygramy licytację, nie możemy zrezygnować z zakupu bez utraty wadium.

Zdjęcie: Unsplash.com

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły