1. Definicje

eBrodnica.pl - Regionalny Portal Internetowy

Portal - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Brodnica ONLINE, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Brodnica ONLINE i/ lub jej partnerów oraz współpracowników znajdująca się pod adresem URL o brzmieniu www.ebrodnica.pl
Portal może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis (internetowy) eBrodnica.pl, Portal Informacyjny (internetowy) eBrodnica.pl oraz Regionalny Portal Internetowy eBrodnica.pl.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.


2. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument ma charakter porozumienia pomiędzy eBrodnica.pl, a Użytkownikami w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Porozumienia.


3. Odpowiedzialność za korzystanie z Portalu

eBrodnica.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. eBrodnica.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez eBrodnica.pl . Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca portalu eBrodnica.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Numery IP lub Host komputera użytkownika wysyłającego za pomocą formularzy opinie lub komentarze będą prezentowane przy każdej takiej wypowiedzi i dostępne dla pozostałych Użytkowników.


4. Prawa własności intelektualnej

eBrodnica.pl oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. eBrodnica.pl informuje, że jego Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy eBrodnica.pl lub innego podmiotu uprawnionego, a bez niej jest surowo zabronione.


5. Ochrona prywatności

eBrodnica.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem eBrodnica.pl jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

eBrodnica.pl niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów funkcji (również działów) oferowanych w Portalu, że będą oni proszeni o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Brodnica ONLINE zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy konkursach organizowanych przez eBrodnica.pl samodzielnie lub pod jej patronatem, a także kiedy korzystać będą z bogatej oferty usług Portalu, rezerwacji imprez turystycznych, miejsc noclegowych, dostarczania konkretnych, wybranych przez Użytkowników informacji oraz wszelkich innych spersonalizowanych działań Portalu.

eBrodnica.pl uprzedza Użytkowników, że w przypadku wysyłania komentarzy, opinii na temat zamieszczonych materiałów prezentowany będzie także numer IP lub Host Użytkownika. Wysyłając formularz Użytkownik wyraża zgodę na taką prezentację na łamach Portalu Brodnica ONLINE .


6. Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

eBrodnica.pl gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują i oczekują.


7. Przekazywanie informacji

Co do zasady, eBrodnica.pl gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach określonych poniżej.

eBrodnica.pl ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zredagowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu.

Wszyscy Użytkownicy Portalu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania nam informacji osobistych. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać nam tych informacji, mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności naszego Portalu, które wymagają podania tych informacji.


8. Uwagi końcowe

eBrodnica.pl zapewnia, że przyłoży wszelkich starań, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Portalu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

eBrodnica.pl zwraca uwagę Użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów, dających dostęp do osobistych części Portalu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko.

eBrodnica.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron portalu  z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedynczym Użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Brodnica ONLINE zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu wybranych elementów portalu eBrodnica.pl, w tym do wysyłania formularzy, opinii lub ogłoszeń z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedynczym Użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Brodnica ONLINE zastrzega sobie prawo do blokowania zgłoszeń stron WWW do katalogu WWW, blokowania oraz usuwania ogłoszeń z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedynczym Użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


8. Ogólne zasady moderacji komentarzy, ogłoszeń i innych treści autorstwa Użytkowników:

Nie publikujemy komentarzy, które:
- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego); przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

Ponadto nie publikujemy komentarzy, które:

- są bezpośrednimi atakami na interlokutorów
- zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

Obowiązkiem każdego Użytkownika jest niezwłocznie zgłaszanie po zauważeniu wystąpienia na stronach portalu eBrodnica.pl niezgodnych z powyższym regulaminem komentarzy lub innych treści autorstwa Użytkowników Portalu eBrodnica.pl pod adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


9. Postanowienia dodatkowe

eBrodnica.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu, oraz za opinie zamieszczone na Forum-Brodnica.pl lub w komentarzach.

eBrodnica.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.