Na małą architekturę miejską składa się szeroka gama obiektów, które mają wpływać na estetykę, ale także funkcjonalność ulic, placów, parków oraz innych terenów publicznych. Elementy te stały się już integralną częścią miast, ponieważ oferują wiele praktycznych i społecznych funkcji. Rola małej architektury jest więc obecnie niepodważalna. Dowiedz się, jakie specyficzne zadania w przestrzeni miejskiej spełniają te obiekty.

Czym są obiekty małej architektury miejskiej?

Zgodnie z literą prawa budowlanego przynależność konkretnego obiektu do grupy małej architektury miejskiej zależy od jego funkcji oraz wielkości. Elementy te są niedużych rozmiarów, a ich obecność nie może być uciążliwa dla mieszkańców. Najczęściej wykorzystywane są jako przedmioty codziennego użytku, pomagające zorganizować przestrzeń w przystępny sposób. Obiekty, które przekraczają pewną wielkość oraz spełniają więcej niż jedną funkcję, nie są już zaliczane do małej architektury.

Kto zajmuje się wykonywaniem obiektów małej architektury?

Warto pamiętać, że nie ma żadnych restrykcji, które zabraniałyby budowy obiektów małej architektury poza miejscami publicznymi. Nie trzeba więc starać się o uzyskanie pozwolenia. Dotyczy to przede wszystkim elementów ogrodowych takich jak murowane grille, ławeczki, pergole czy donice. Wykonywaniem takich przedmiotów zajmują się zakłady, które specjalizują się w obróbce różnych materiałów takich jak drewno czy metal. Firmy takie jak Konstalmet wyposażone są w nowoczesne maszyny, umożliwiające produkcję wysokiej jakości obiektów architektury miejskiej.

Rodzaje małej architektury miejskiej

W ciągu wielu lat mała architektura miejska ulegała ciągłym zmianom. Nie chodziło w nich tylko o tańsze i bardziej wytrzymałe zamienniki, ale także o zmianę estetyki i roli społecznej. Obecnie niektóre elementy są wręcz niezastąpione w miastowym środowisku. Z uwagi na różne funkcje dzieli się je na kilka głównych kategorii:

  • obiekty związane z ruchem drogowym takie jak sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne, szlabany czy stojaki rowerowe,
  • obiekty użytkowe, służące codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku np. piaskownice, śmietniki, ławki czy huśtawki,
  • obiekty architektury ogrodowej takie jak różne posągi czy wodotryski,
  • obiekty kultu religijnego, czyli kapliczki, figury i krzyże przydrożne.

Poza tymi podstawowymi przedmiotami do małej architektury zaliczają się też obiekty, które ciężko sklasyfikować. Będą to najczęściej tablice i pulpity informacyjne, flagi i maszty oraz popielnice i wiaty dla palących.

Jakie znaczenie ma mała architektura miejska?

Znaczenie małej architektury miejskiej można dostrzec na kilku różnych poziomach. Najważniejszym aspektem dla użytkowników jest oczywiście funkcjonalność. Na pierwszy plan wychodzą tutaj głównie ławki i śmietniki. Miejsce do odpoczynku jest niezwykle istotne w wielkich metropoliach. Skorzystać z niego mogą przede wszystkim osoby starsze. Takie ułatwienie rekreacji i wypoczynku stwarza przyjazną przestrzeń dla wszystkich mieszkańców.

Na małą infrastrukturę składają się też obiekty zapewniające bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych, ale także pojazdów i obiektów. Kluczową rolę odgrywają tutaj różne blokady, szlabany, słupki drogowe czy zapory, ograniczające ruch drogowy i parkowanie w niedozwolonych strefach. Nie można też pomijać aspektu wizualnego. Estetyka jest coraz ważniejsza w projektach małej architektury. Harmonijna kompozycja miasta stwarza miejsce, w którym ludzie chcą przebywać.