Potracenia pieszego na pasach zdarzają się każdego dnia… Bardzo często osoba przechodząca przez pasy odnosi poważne obrażenia. Poszkodowana osoba ma prawo do odszkodowania, które wypłacane jest z polisy OC kierowcy.

Polskie prawo zakłada, że pieszy nie musi udowadniać winy kierowcy. To kierujący pojazdem musi dowodzić, że wypadek nastąpił z winy pieszego. Jeśli wypadek nastąpił wyłącznie z winy pieszego to kierowca może być całkowicie zwolniony z odpowiedzialności. Natomiast jeżeli wina jest obustronna to pieszy może otrzymać odszkodowanie, jednak pomniejszone o stopień swojej winy.

Należy bezwzględnie pamiętać, że pieszy ma zawsze pierwszeństwo na pasach. Kierowca zawsze musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu a nie odwrotnie.

Jakie świadczenia przysługują pieszemu potrąconemu na pasach?

Po pierwsze zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych.

Można także ubiegać się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, a także zwrot nakładów poniesionych na przekwalifikowanie się, gdy poszkodowana osoba nie jest w stanie wykonywać swojej dotychczasowej pracy.

Po trzecie możemy ubiegać się o zwrot dochodów, które utraciliśmy przez wypadek. Jeśli uszczerbek na zdrowiu jest znaczący, to możemy ubiegać się o rentę uzupełniającą. To świadczenie pozwolą na wyrównanie dochodu i utrzymanie poziomu życia po wypadku, nawet jeśli potrzeby osoby poszkodowanej wzrosły.

A co się dzieje w przypadku śmierci poszkodowanej osoby?

Jeśli pieszy w wyniku wypadku poniósł śmierć, to jego najbliżsi mogą ubiegać się o zadość uczynienie. Ale nie tylko… Możliwy jest także zwrot kosztów leczenia od chwili wypadku do śmierci, a także zwrot kosztów pogrzebu.

Jak wysokie może być odszkodowanie dla pieszego?

To bardzo indywidualna kwestia. Wszystko zależy od tego jakie obrażenia poniósł pieszy. Pod uwagę bierzemy zarówno cierpienie fizyczne jak i psychiczne. Kolejne czynniki brane pod uwagę to czas i koszty leczenia oraz rehabilitacji.

Kwota odszkodowania jest indywidualnie szacowana, na podstawie całej dokumentacji medycznej, a także po przedstawieniu przez poszkodowaną osobę wszystkich negatywnych następstw wypadku.

Kto wypłaca odszkodowanie?

Pieszy powinien zgłosić się do firmy, która wystawiła policę OC pojazdu. Wypłata powinna nastąpić w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Jeśli przypadek jest bardziej skomplikowany to następuje to po 90 dniach.

A co jeśli kierowca nie posiadał ważnej polisy OC?

W takim przypadku odszkodowanie poszkodowanej osobie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który potem zwróci się do kierowcy o zwrot poniesionych kosztów. Więcej informacji pod adresem https://www.solace.pl/prawnik-radzi/show/potracenie-pieszego-na-pasach-odszkodowanie.

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły