Polacy doskonale orientują się, jaka jest różnica pomiędzy kredytem bankowym a pozabankową pożyczką. Kolejną formą podreperowania budżetu są także pożyczki prywatne. Szacuje się, że niemal co dziesiąty Polak w ciągu ostatniego roku zapożyczył się u znajomych lub rodziny.

Jednak pożyczki prywatne to nie tylko pożyczanie od znajomych i rodziny, to także zaciąganie długu u całkowicie obcych osób.

Pożyczka prywatna – co to takiego?

Każda pożyczka jest umową finansową, w ramach której jedna strona udziela środków finansowych, a druga zobowiązuje się je zwrócić w określonym terminie i na danych warunkach. Pożyczka prywatna to pieniądze pożyczane przez osobę fizyczną. Taka forma pożyczania nie wymaga obecności pośredników, którzy pobierają opłaty za swoje usługi. Kolejna różnica pomiędzy pożyczką prywatną a kredytem w banku jest fakt, iż te drugie są pod ścisłą kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Natomiast reguły pożyczek prywatnych ustala sam pożyczkodawca.

Pożyczka prywatna przez Internet

Rynek pożyczek prywatnych rozwija się w ostatnich latach szczególnie intensywnie w Internecie. Z roku na rok powstają coraz to nowsze portale, na których ogłaszają się osoby gotowe udzielić pożyczki. Zatem osoby potrzebujące pieniędzy mogą tu znaleźć pożyczkodawcę. Mogą oni także ogłaszać chęć pożyczenia od kogoś pieniędzy.

Pożyczki prywatne, nie tylko te przez Internet, dotyczą różnych kwot. Wysokość pożyczki waha się kilkuset, do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko zależy środków, jakimi dysponują pożyczkodawcy i jakie jest zapotrzebowanie pożyczkobiorców.

Potrzebne dokumenty

Zasady współpracy między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą precyzowane są pomiędzy tymi osobami. W przypadku pożyczki od rodziny czy znajomych najczęściej nie spisuje się nawet żadnej umowy. Natomiast, gdy mamy do czynienia z pożyczkami od osób nieznajomych i tymi zaciąganymi przez Internet, wymagania mogą być różne. Jedni wymagają zaświadczeń o dochodach, inni weksli, a jeszcze inni gotowi są pożyczać pieniacze tylko przy ustanowieniu zabezpieczenia w formie hipoteki.

Wszystkie pożyczki prywatne polegają na wzajemnych ustaleniach pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. Zatem zasady współpracy są opracowywane indywidualnie. W każdym przypadku, bez względu na wysokość pożyczki, powinna zostać sporządzona umowa, w której znajdą się dane obu stron, pożyczona kwota i warunki spłaty długu. Taka umowa powinna zostać zapisana tak, aby żadna ze stron nie miała żadnych wątpliwości co do terminu spłaty i ewentualnych konsekwencji w przypadku niedotrzymania go, bądź braku spłaty.

Ze względu na fakt, iż prywatną pożyczkę można otrzymać nie tylko do rodziny i najbliższych znajomych warto wiedzieć o niej więcej. Szczególnie o zagrożeniach, jakie mogą nas spotkać, kiedy trafimy na nieuczciwego kontrahenta. Więcej informacji o pożyczkach prywatnych znajduje na stronie https://www.zaplo.pl/blog/pozyczki-prywatne-szczegolny-rodzaj-pozyczek-pozabankowych/. Warto zapoznać się najważniejszymi informacjami, aby być świadomym, jakie obowiązki i prawa przysługują zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy.