Formularz PIT 37 jest najczęściej stosowany przez podatników do rozliczeń rocznych z fiskusem. Wybór właściwego druku zależny jest od źródła osiągniętych w roku podatkowym zarobków oraz sposobu opodatkowania.

Sprawdź, czy powinieneś wybrać PIT 37

Informacje o dochodach

Formularz PIT 37 powinni wybrać podatnicy, których przychody w roku podatkowym uzyskane były ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a otrzymali je wyłącznie za pośrednictwem płatnika i opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Przed rozpoczęciem wypełniania pit 37 należy zgromadzić informacje PIT- 11 ze wszystkich źródeł naszych dochodów. Pracodawcy, zleceniodawcy, świadczeniodawcy  maja obowiązek dostarczyć nam potrzebne pity do końca lutego.

Źródła przychodów

Przychody mogą być nie tylko z tytułu wynagrodzeń za pracę ze stosunku służbowego, ale też otrzymywane przez podatników emerytury i renty, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przychody związane z członkostwem w spółdzielniach zajmujących się produkcja rolną, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, należności z umowy aktywizacyjnej, wynagrodzenia otrzymywane z umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, pełnienia funkcji w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej. Zalicza się tutaj również przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, wypłaty dla tymczasowo aresztowanych i skazanych.

Działania wykluczające PIT 37

Deklaracji PIT 37 nie wypełniają podatnicy, którzy:

  • prowadzili w roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej.
  • są zobowiązani do doliczania do swoich dochodów dochodów małoletnich dzieci
  • wykazują straty z lat ubiegłych

Rozliczenie indywidualne lub wspólne

Deklaracja PIT 37 przeznaczona jest zarówno dla osób rozliczających swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków warunki wymienione wyżej muszą być spełnione przez oboje małżonków.

Nie tylko polscy rezydenci

Formularz PIT 37 wypełniają też osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza Polską w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, spełniające opisane powyżej warunki.

Podatnicy, którzy nie spełniają warunków, aby do rocznego rozliczenia podatkowego skorzystać z formularza PIT 37, a rozliczają się na zasadach ogólnych, wypełniają zeznanie PIT 36.  

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły