O MIEJSCOWOŚCI
Miejscowość wzmiankowana od 1298 r. Wieś będąca własnością komtura brodnickiego, który w 1361 r. Wydzierżawił ją niejakiemu Pencuse. W 1439 r. Kolejny dzierżawca Mikołaj Susenberg. W 1570 – 1571 r. Wieś odnotowana jako dobra królewskie.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

 

Kościól parafialny św. Jakuba Apostoła – kościól gotycki, załozony w 2 poł. XIV w. Odnotowane szkody wojenne w 1414 r. W XVI i pocz. XVII w. W rekach ewangelików, poźniej odnowiony i wyposażony. Ceglany, salwoy z kwadratową wieżą od zachodu. Wnętrze zakryte stropem płaskim, belkowanym z 1935 r. (gruntowne odnowienie kościoła) założony na miejsce wcześniejszego tzw. Pozornego sklepienie kolebkowego. Wejście pod wieżą z osrtosłupkowym portalem. Dotycka polichromia zapewne z 2 poł. XIV w. Zachowana ponad obecnym stropem. Dach siodłowy, na wieży namiotowy, kryty dachówką. Na szczycie wiatrowskaz, na wieży chorągiewka z data 1730. Ołtarz głowny późnorenesansowy z 1 poł XVII w. Z 7 rzeźbami dotyckimi z przełomu XIV i XV w. Krucyfiks w typie mistycznego na Drzewie Życia z 2 poł. XIV w. Konfesjonał z fragmentami późnogotyckich stalli z ok. 1540 r. Zewnętrzna architekturą zbliżony do brodnickiej fary.

 

Kościół parafialny

 

Grodzisko wczesnośredniowieczne – słowiańskie, na wschodnim brzegu jeziora Niskie Brodno, usytuowane na pogórku pomiędzy głęgokimi jarami (12 – 15 m). Pierścieniowaty wał obejmuje pow. 60x40 m wysoki na 6 – 8 m, za nim obszar osady przygrodowej. Odkryto 3 fazy zasiedlenia – 1 osada otwarta z 2 poł. VIIw, 2 gród z osadą z przeł. VII i VIII w., 3 ślady osadnictwa z przeł. XI/XII w. Odkryto ślady zabudowy wewnętrznej grodu, konstrukcje wału ziemnego, ze śladami zniszczonej palisady i kamienne rumowisko licowania wału a ponadto pozostałośco przejścia bramowego i moszczonej doń drogi drewnianej w południowej części wału. Na osadzie otwartej odkryto pozostałości czworokątnej ziemianki z 2 poł. VII w. I pocz. VIIIw. I owalne jamy osadnicze. Gród w Żmijewie to jedyny obiekt obronny tego okresu na Pojezierzu Brodnickim (VI – VIII).