Każdy, kto chce odnosić sukcesy na giełdzie, musi poznawać mechanizmy jej działania i zdobywać doświadczenie. Efektywność w tym zakresie to wypadkowa wielu różnych czynników. Jednym z tych najważniejszych są decyzje podejmowane przez inwestorów.

Czym jest dystrybucja akcji na giełdzie?

W kontekście decyzji, jakie podejmują giełdowi inwestorzy, pada szereg rozmaitych pojęć – w tym dystrybucja akcji. Zgodnie z teorii Stana Weinsteina jest to jedna z czterech faz zachowań inwestorów na giełdzie. Następuje po akumulacji i trendzie wzrostowym, a po niej pojawia się trend spadkowy. Najbardziej typową cechą dla dystrybucji akcji jest stabilizacja cen. W tej właśnie fazie inwestorzy najchętniej sprzedają akcje, co ma zapobiec ich przewartościowaniu. Następowanie po sobie wymienionych faz ma charakter cykliczny. Jest to kluczowy mechanizm funkcjonowania rynku giełdowego.

 

Dystrybucja akcji na giełdzie – o tym trzeba pamiętać!

Eksperci z domu maklerskiego Prosper Capital wyjaśniają, że na giełdzie niezwykle ważne jest zachowanie pewnej równowagi. Chodzi o to, aby nie dopuścić do gwałtownych spadków notowań. Nie bez powodu zatem sprzedaż akcji w trakcie dystrybucji odbywa się w sposób usystematyzowany odpowiednio rozciągnięty w czasie. W przeciwnym razie na akcjach można sporo stracić. Świadczy o tym trend spadkowy następujący po dystrybucji. Wówczas popyt na akcje wyraźnie spada i potrzebne są stosowne działania, dzięki którym sytuacja ulegnie poprawie. Dobry inwestor potrafi zrozumieć wszystkie mechanizmy rządzące działaniami podejmowanymi na giełdzie, co pozwala mu doskonale wyczuć moment właściwy na zakup lub sprzedaż akcji.

Przy tej okazji warto przypomnieć, czym w ogóle są akcje. Za tym pojęciem kryją się papiery wartościowe, które  łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Prawa te wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Co do zasady prawa wynikające z posiadania akcji są równe, ale dzięki statusowi spółki niektóre akcje mogą uzyskać szersze uprawnienia.

https://www.pcdm.pl/