W naszym kraju za jazdę pod wpływem alkoholu grożą dotkliwe konsekwencje. W zależności od stężenia alkoholu Kierowcy pojazdu mechanicznego, u którego wykryto obecność alkoholu grozi zatrzymanie prawa jazdy. Jeżeli w wyniku kontroli drogowej alkomat wskaże stan po spożyciu lub nietrzeźwości, funkcjonariusz ma prawo zatrzymać dokument uprawniający di kierowania pojazdem. Według statystyk, do połowy stycznia 2022 polska policja zatrzymała niemal 3200 osób kierujących po spożyciu - najwięcej zatrzymań, bo aż niemal 400 miało miejsce w Nowym Roku.

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z definicją zakazu prowadzenia pojazdów stanowi on środek karny, który wymierza się na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat za popełnienie wykroczeń określonych w kodeksie karnym. Jego celem jest zabezpieczenie uczestników ruchu drogowego przed uczestnikami, którzy stwarzają zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, oraz wpłynięcie na zachowanie sprawcy w przyszłości poprzez wywarcie na niego represyjnego wpływu.

Po uprawomocnieniu się orzeczenie skazującego sprawcę, obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd wydając tego typu orzeczenie nakłada na sprawcę obowiązek zwrotu prawo jazdy. Od daty dokonania zwrotu dokumentu odlicza się czas obowiązywania zakazu. Jeśli nastąpi odebranie prawa jazdy już w toku procesu, wówczas czas zatrzymania dokumentu zalicza się na okres wymierzonego środka karnego.

Konsekwencje prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Niezmienne są konsekwencje prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, zaś w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg na litr powietrza. Za ten czyn grozi:

  • do 2 lat pozbawienia wolności
  • co najmniej 3letni zakaz prowadzenia pojazdów
  • obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Postpenitencjarnej w kwocie 5000zł
  • grzywna - zależna od dochodów sprawcy, może wynosić od 10 do 2000zł

 

Przepisy dotyczące kierujących w stanie nietrzeźwości mogą zostać zaostrzone.

Konsekwencje prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu to przypadek, zgodnie z którym osoba kierująca posiada we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. W alkomacie to wynik mieszczący się w przedziale od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. Według polskiego prawa jazda po alkoholu w takim stanie jest wykroczeniem. W takiej sytuacji kodeks karny nakłada karę w wysokości 2500zł.

Wspomniane w przepisach 2500 zł to najniższa kwota grzywny za prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu, jednakże sąd posiada dużą elastyczność i może orzec karę w wysokości nawet 30 tys. zł. , podczas gdy w 2021 roku tego typu grzywna wynosiła od 50 do 5000zł.