Rachunek i faktura są dokumentami księgowymi, które powszechnie wykorzystuje się w obrocie gospodarczym. Ich celem jest dokumentowanie wszystkich firmowych wydatków oraz dochodów. Co istotne, to prawo dokładnie reguluje ich wystawianie, w związku z tym, to który z nich wystawiamy, zależne jest od okoliczności, nie ma tu miejsca na dowolność. Warto również pamiętać, że są to dokumenty, które muszą mieć określony wygląd, a zawarte w nich informacje również z góry wskazane.

Jednak te formy mają zdecydowane różnice. Czy więc wiemy, kiedy możemy wystawić rachunek, a kiedy powinna to być faktura VAT? Poznaj najważniejsze rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.

Wystawienie faktury a rachunku?

Możliwość wystawienia faktury przysługuje jedynie przedsiębiorcom, który rozliczają się z podatku VAT (podatek od towarów i usług). Nie każda firma będzie vatowcem i nie każda będzie się w ten sposób rozliczać, w związku z czym również wystawianie faktur nie będzie miało tu miejsca. Obowiązek i odpowiednie zwolnienia z podatku vat regulowane są przez określone przepisy.

Z kolei rachunek to dokument, który będzie wystawiony przez przedsiębiorcę, który korzysta ze zwolnienia z podatku. Jednakże niezależnie od rodzaju zwolnienia, jeśli nie jest on tzw. vatowcem, to wręcz nie może wystawiać faktur. W takiej sytuacji obowiązujące są dla niego rachunki.

Wygląd faktury i rachunku?

Zarówno faktura, jak i rachunek muszą zostać odpowiednio wystawione, każdy z tych dokumentów musi spełniać określone przez przepisy wymogi. Nie zostały określone wizualne normy dotyczące tych dokumentów, jednak najistotniejsze są w ich przypadku kwestie formalne i to, jakie informacje zawierają. Przedsiębiorcy muszą stosować się do określonych norm odnośnie do ujmowanych danych. Sprawdź, jakie dane muszą zawierać oba dokumenty na https://pasjabiznesu.pl/.

Wystawiający i odbiorca w dokumentach

Jeśli chodzi o podmiot wystawiający rachunek lub fakturę, to w jednym i drugim przypadku nie ma miejsca na niedociągnięcia. Konieczne jest bowiem precyzyjne określenie strony wystawiającej. Musimy więc podać dokładne dane firmowe, razem z numerem identyfikacyjnym NIP, oraz REGON. Powinniśmy pamiętać, że dokładnie tak samo sprawa wygląda w kwestii odbiorcy – tu również musimy podać kompletne dane firmowe.

Jak wygląda kwestia podawania cen na rachunku i fakturze?

To jeden z kluczowych elementów tych dokumentów. Tutaj precyzja będzie miała duże znaczenie. Można jednak dostrzec pewne różnice. Gdy mamy do czynienia z rachunkiem to znajdą się na nim jedynie ceny jednostkowe oraz cała wartość transakcji. W przypadku faktury wygląda to nieco inaczej. Niezbędne będzie bowiem podanie wartości podatku VAT. Co istotne w obrocie gospodarczym spotykamy się z różnymi wysokościami jego stawek, co sprawia, że na fakturze musi znaleźć się informacja o stawce obowiązującej dla danej transakcji.

W związku z tym faktura będzie zawierała zdecydowanie więcej danych liczbowych niż rachunek. Jest dokładniejsza, co wynika z jej wykorzystania do rozliczeń podatkowych. Muszą się na niej znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

Kiedy więc wystawić rachunek, a kiedy fakturę?

Wszystko zależy od tego, jaką działalność prowadzimy i jak się rozliczamy. Co do samych dokumentów wyraźne są różnice formalne, kwestia uzupełnienia odpowiednich danych. Dlatego każdy może mieć własny wzór, którym będzie się kierować w swojej działalności.