OC jest obowiązkową polisą komunikacyjną, którą musi mieć każdy zarejestrowany pojazd. Ubezpieczenie to budzi wiele wątpliwości – szczególnie w kontekście wykupywania go przez osobę niebędącą właścicielem auta. Czy jest to w Polsce możliwe? Sprawdzamy.

Ubezpieczenie OC to polisa, w ramach której towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje na siebie odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez ubezpieczony samochód. Z przepisów jasno więc wynika, że polisa przypisana jest do konkretnego pojazdu, nie zaś do człowieka.

Auto może ubezpieczyć tylko właściciel

– Jak wynika z przepisów, tylko właściciel samochodu może wykupić ubezpieczenie OC. Żadna inna osoba – nawet spokrewniona – o ile nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym – nie może zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o kalkulację składki – wyjaśnia przedstawiciel serwisu kalkulatorubezpieczen.net.pl. Pojazd nie zostanie ubezpieczony.

Warto przy tym podkreślić, że o ile ubezpieczenie może wykupić wyłącznie właściciel auta, o tyle korzystać z pojazdu może właściwie każdy. W praktyce prowadzi to do wielu absurdalnych sytuacji, które umożliwiają wsiadanie za kierownicę osobie niedoświadczonej. Nie będzie ona płacić wysokich składek, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe szacuje ryzyko na podstawie zupełnie innych danych itp.

Konsekwencje wykupywania OC tylko przez właściciela

Konsekwencje nabywania polisy OC wyłącznie przez właściciela auta niesie za sobą konsekwencje – zarówno dla samego kierowcy, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego.

Załóżmy, że auto ubezpiecza osoba mająca na koncie wysokie zniżki za bezszkodową jazdę. Natomiast z samochodu korzysta młody i niedoświadczony kierowca. Polisa OC opiewa na niską kwotą (nawet kilkakrotnie niższą w porównaniu z OC dla młodego kierowcy). Gdyby doszło do zdarzenia drogowego:

  • osoba, na którą zarejestrowany jest pojazd, straciłaby część zniżek,
  • towarzystwo ubezpieczeniowe straciłoby więcej środków na wypłatę odszkodowania.

Co zrobić, aby wykupić OC?

Jeśli nie jesteś właścicielem pojazdu, a chcesz wykupić obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, możesz jedynie stać się współwłaścicielem samochodu. Dzięki temu Twoje dane będą widnieć w dowodzie rejestracyjnym, co z kolei daje przepustkę do kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Warto przy tym pamiętać, że ubezpieczyciel będzie szacował składkę w oparciu o dane obojga właścicieli. To dobre rozwiązanie dla młodych kierowców, którzy chcą po części korzystać ze zniżek przyznanych doświadczonym osobom.