Ubezpieczenie narciarskie pokrywa nie tylko koszty leczenia, lecz także zapewnia szereg dodatkowych świadczeń. Szczególnie za granicą, gdzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma ograniczony zakres ochrony. Polisę można kupić już od 3 zł dziennie.

Ubezpieczenia narciarskiego nie należy mylić ze standardową polisą turystyczną. Zadaniem ubezpieczenia narciarskiego jest zapewnienie ochrony finansowej na wypadek skutków rozmaitych niefortunnych zdarzeń, do których może dojść zarówno na stoku, jak i poza nim. Podczas zimowego wyjazdu mogą nas spotkać różne przykre niespodzianki – kradzież lub zniszczenie sprzętu narciarskiego, wypadek na stoku bądź potrącenie osoby trzeciej.

 

Zadbaj o ubezpieczenie kosztów leczenia

Złamania i zwichnięcia kończyn dolnych i górnych to obrażenia, których narciarze i snowboardziści doznają najczęściej. Oczywiście upadek może się skończyć tylko potłuczeniami, ale i znacznie poważniejsze urazy nie są niestety rzadkością. Jeśli do wypadku dojdzie w Polsce, to koszty opieki medycznej pokryje NFZ.

 

Jednak zupełnie inaczej jest za granicą. Brak polisy z odpowiednio wysoką sumą gwarantowaną ubezpieczenia kosztów leczenia oznacza spore kłopoty, albowiem wówczas sami ponosimy koszty skomplikowanych zabiegów i specjalistycznych wizyt. Przykładowo w Norwegii trzydniowy pobyt w szpitalu spowodowany złamaniem nogi jest wyceniany na prawie 3 tys. euro – czyli ponad 12 tys. zł (jeśli konieczna okaże się operacja i dłuższa hospitalizacja, stawka idzie w górę co najmniej dwukrotnie).

 

Pamiętaj o nieszczęśliwych wypadkach i ich następstwach

Ubezpieczenie kosztów leczenia szczególną rolę odgrywa przy wyjazdach zagranicznych. W Polsce kluczowe znaczenie ma ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Dzięki temu otrzymamy odszkodowanie w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Można je przeznaczyć na prywatne leczenie czy rehabilitację. Tego typu świadczenie będzie przydatne również za granicą.

 

OC w życiu prywatnym – gdy szkody dozna osoba trzecia

Istotnym elementem ubezpieczenia na narty na https://wakacyjnapolisa.pl/ubezpieczenie-narciarskie/ jest OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) w życiu prywatnym. Przynosi korzyści, jeżeli z naszej winy urazu lub szkody na mieniu dozna osoba trzecia. Wróćmy do podanego wcześniej przykładu potrąconego przez nas narciarza, który wskutek upadku złamał nogę – w takiej sytuacji ma on prawo domagać się odszkodowania, które do niskich nie należy. Stosowne wydatki zostaną opłacone z polisy, a nie z naszego portfela. Pojawia się tu jednak ważna uwaga: ubezpieczyciel dokładnie zbada okoliczności zdarzenia, mając na względzie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej. Przeczytajmy dokładnie przed podpisaniem umowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – dowiemy się, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

 

Co jeszcze zyskujemy z polisą narciarską?

O korzyściach płynących z posiadania polisy narciarskiej decydują nie tylko wymienione powyżej przesłanki. Dobra polisa pokrywa również koszty akcji poszukiwawczej i ratownictwa górskiego (absolutnie niezbędny element polisy na wyjazdy zagraniczne). Zawiera też ubezpieczenie sprzętu narciarskiego i bagażu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej można poszerzyć o szereg dodatkowych opcji, np. o ubezpieczenie chorób przewlekłych, sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka, mieszkania lub domu na czas wyjazdu etc. Ubezpieczenie assistance zwykle zawarte jest w pakiecie.

 

Gdzie po najlepszą polisę narciarską w Brodnicy?

Najlepszym rozwiązaniem jest zakup polisy narciarskiej online po porównaniu minimum kilku ofert. Można to zrobić za pomocą kalkulatora ubezpieczeń. Uwagę należy zwracać na zakres ochrony ubezpieczeniowej, wysokość sum gwarantowanych poszczególnych ubezpieczeń, wykluczenia z ochrony ubezpieczeniowej, procedurę zgłaszania szkody, dodatkowe opcje i cenę polisy. Narty w Szklarskiej Porębie – sprawdź dlaczego warto na https://wakacyjnapolisa.pl/narciarze/narty-w-szklarskiej-porebie/ , podobnie sprawa wygląda z innymi ośrodkami narciarskimi. Porównywarka internetowa znacznie ułatwia wybór optymalnego wariantu ubezpieczenia.

 

Dobra polisa to spokój i komfort

Koszt ochrony ubezpieczeniowej różni się w zależności od wybranego wariantu polisy – średnio wynosi od kilku do kilkunastu złotych za jeden dzień. W porównaniu z wydatkami, jakie czekają nas, gdy ubezpieczenia nie wykupimy, są to naprawdę niewysokie kwoty. Każdemu z nas zależy na udanym urlopie i pozytywnych wrażeniach. Nie możemy jednak wykluczyć ryzyka, które towarzyszy wszystkim wyjazdom – zwłaszcza związanym z aktywnością fizyczną. Z polisą mamy pewność, że w razie problemów nie poniesiemy dużych strat finansowych.