W Polsce emerytury są niskie to fakt, z problemem tym zmaga się każdy kolejny rząd i każdy obiecuje zmianę na lepsze. Prawda jest jednak taka, że dopóki nie weźmiemy sprawy w swoje ręce nikt nam nie pomoże. Sprawdziliśmy jakie mamy możliwości na zwiększenie świadczenia emerytalnego.

Sposoby na zwiększenie emerytury

Zgodnie z danymi w marcu 2017 roku ZUS wypłacił emeryturę 5,17 mln osób przy czym najczęściej było to świadczenie w wysokości około 1400 zł netto. W najgorszej sytuacji było ponad 18 tys. osób, bo otrzymało mniej niż 500 zł! Zdecydowanie nie są to optymistyczne wizje dlatego warto się wcześniej zastanowić, jak możemy zwiększyć swoje dochody na starość.

Jedynym dobrym rozwiązaniem jest oszczędzanie tu i teraz. Niestety Polacy nadal mają z tym problem. Okazuje się jednak, że nawet niewielkie kwoty mogą znacząco wpłynąć na sytuację finansową na emeryturze. Sprawdziliśmy jakie mamy możliwości.

IKE i IKZE

IKE i IKZE zostały wprowadzone podczas reformy emerytalnej w 1999 roku, ale cieszą się nadal małą popularnością. Jest to o tyle zaskakujące, że ulgi jakie za sobą niosą są dość duże. Po pierwsze jesteśmy zwolnieniu od podatku Belki od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. (dokładnie tyle musimy zapłacić od zysków np. na lokatach!). Po drugie w przypadku IKZE możemy wpłacone środki odliczyć sobie od dochodu w rocznym rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego. Po trzecie mamy możliwość wyboru sposobu inwestowania naszych pieniędzy. W zależności od naszych preferencji może to być: rachunek maklerski, ubezpieczenie na życie, konta w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, zakup Obligacji Skarbu Państwa (nie dotyczy IKZE) czy zwykła lokata bankowa. Jedynym minusem są dość niskie limity roczne wpłat dla IKE to 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia a dla IKZE 1,2-krotność miesięcznego wynagrodzenia.

Samodzielne inwestowanie i oszczędzanie

Samodzielne oszczędzanie i inwestowanie jest równie dobrym sposobem na zabezpieczenie swojej przyszłości jak IKE czy IKZE. W zależności od tego jak dużą kwotą dysponujemy możemy kupić nieruchomość, zainwestować środki w działe sztuki czy skorzystać z lokaty bankowej. Dla bardziej zorientowanych na rynku finansowym dobrym rozwiązaniem będzie giełda. Pamiętajmy jednak aby sukcesywnie odkładać określoną kwotę, dzięki temu zgromadzimy kapitał, z którego będziemy mogli korzystać po przejściu na emeryturę.

A może PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (więcej o PPK: https://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/) są tematem numer jeden od ponad roku. Głównym założeniem PPK jest zmobilizowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników do wspólnego oszczędzania na emeryturę.

Składka podstawowa dla pracodawcy ma wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia, natomiast pracowników 2 proc. od wynagrodzenia. Do tego mogą dojść jeszcze składki dobrowolne. W pierwszej fazie program ma objąć największe przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 pracowników) po czym sukcesywnie dołączać mają mniejsze firmy i administracja państwowa. Do PPK zostaniemy zapisani wszyscy automatycznie, a rząd chcąc zachęcić do oszczędzania przygotował zachęty, takie jak 250 zł na start oraz 240 zł dopłat rocznie dla tych, którzy będą regularnie przekazywać środki na swoje konto.

fot. fotolia.com