Zwykle garaż ma bardzo prostą konstrukcję, która spełniać ma jedynie swoją podstawową funkcję: chronić auto przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Przed rozpoczęciem budowy musimy jednak znać wszystkie przepisy prawne decydujące o tym, czy potrzebujemy pozwolenia na budowę według przygotowanego wcześniej planu w określonym miejscu naszej działki.

Różnice w kosztach i formalnościach przy budowie garażu lub wiaty garażowej

Jak tłumaczą specjaliści z portalu Legalna Budowa, wzniesienie wiaty garażowej i garażu związane jest z zupełnie innymi kosztami oraz formalnościami budowlanymi. Budowa garażu jest zwykle znacznie kosztowniejsza nie tylko ze względu na droższe materiały i trudniejszą do wykonania konstrukcję. Częściej wymaga ona też spełnienia istotnych formalności urzędowych, takich jak uzyskanie pozwolenia czy wykonanie projektu budynku przez architekta. Jak już wspomnieliśmy, najważniejsze jest tu jednak nie rozróżnienie na wiatę i garaż, lecz powierzchnia zabudowy zajmowana przez każdą z tych konstrukcji.

Zgodnie z artykułem 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego budowa garażu o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 metrów kwadratowych nie wymaga pozwolenia, lecz wyłącznie zgłoszenia do odpowiednich instancji, czyli do urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Dotyczy to jednak wyłącznie garaży wolnostojących i parterowych. Uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wymaga natomiast każdorazowo budowa garażu o powierzchni zabudowy większej niż 35 metrów kwadratowych lub garażu z dodatkową drugą kondygnacją. Należy przy tym zaznaczyć, że powierzchnię zabudowy liczy się inaczej niż powierzchnię użytkową. Przy przeliczaniu powierzchni zabudowy uwzględnia się bowiem wielkości mierzone po ścianach zewnętrznych, a nie wewnętrznych.

W rozumieniu prawa budowlanego garaż, niezależnie od tego, czy jest trwale związany z gruntem, czy nie, jest budynkiem. W związku z tym zawsze podlega on zapisom rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz wszelkim wymaganiom, jakie musi spełniać ich usytuowanie.

Kiedy można wybudować wiatę garażową bez pozwolenia?

W przeciwieństwie do budowy garażu postawienie wiaty garażowej w niektórych sytuacjach nie wymaga żadnych formalności urzędowych ani nawet uzyskania pozwolenia. Dotyczy to przede wszystkim budowy wiaty o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 50 metrów kwadratowych. Musi tu jednak zostać spełniony jeden istotny warunek – wiata musi znajdować się docelowo na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne lub na działce zabudowanej już budynkiem mieszkalnym. W tym wypadku istnieją także ograniczenia liczby tego typu konstrukcji na danej powierzchni. Liczba wiat nie może bowiem przekroczyć dwóch na każde 1000 metrów kwadratowych powierzchni działki.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku budowy większych wiat. Mimo że wiaty garażowej nie uznaje się za budynek w rozumieniu prawa budowlanego, postawienie wiaty o powierzchni większej niż 50 metrów kwadratowych wymagać będzie każdorazowo uzyskania oficjalnej decyzji pozwolenia na budowę. Decyzję pozwolenia na budowę musimy też uzyskać, jeżeli planujemy budowę trzeciej wiaty, o powierzchni do 50 metrów kwadratowych, na 1000 metrów kwadratowych działki. Podobnie jak w przypadku garażu, w razie konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, potrzebne będzie także wykonanie projektu budowlanego przez uprawnionego architekta.

Publikacja: insane.agency