Decyzja o tym komu powierzymy budowę naszego wymarzonego domu to jeden z najtrudniejszych momentów realizacji inwestycji. Jak postępować, aby prace przebiegały zgodnie z harmonogramem?

I na co zwracać uwagę przy wyborze ekipy budowlanej? Odpowiedzi znajdziecie poniżej!

Budowa z generalnym wykonawcą – na czym polega?

Złożoność działań składających się na budowę domu często przekracza wiedzę i możliwości samego inwestora. Właśnie dlatego pierwszym (i często najtrudniejszym) wyzwaniem jest znalezienie profesjonalisty, który zadba o formalności związane z przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz dopilnuje terminowości i prawidłowego przebiegu wszystkich zaplanowanych prac. Obecnie inwestorzy decydują się na jeden z dwóch najpopularniejszych sposobów prowadzenia budowy: system gospodarczy lub generalne wykonawstwo. Pierwsza droga polega na zatrudnieniu przez inwestora odpowiednich podwykonawców poszczególnych etapów, znalezieniu kierownika budowy oraz zgromadzeniu wszystkich potrzebnych materiałów budowlanych. Jest to sposób bardziej ekonomiczny, jednak wymaga od inwestora dużej wiedzy i rozeznania w rynku, doskonałej organizacji i przede wszystkim - czasu potrzebnego do nadzorowania robót. To również sposób dość ryzykowny. O ile nie mamy odpowiedniego przygotowania, zaangażowanie różnych ekip i zsynchronizowanie ich robót może być bardzo trudne do zrealizowana. Dlatego też budowa domu w systemie gospodarczym może potrwać od dwóch do nawet trzech lat. Innym sposobem jest zatrudnienie generalnego wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za całość wykonywanych robót i wywiązanie się ze wszystkich warunków umowy zawartej pomiędzy nim a inwestorem. Oczywiście, generalny wykonawca również może współpracować z różnymi podwykonawcami, jednak to na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za terminowość i poprawność wykonanych przez nich działań. Staje się on zatem głównym koordynatorem prac, a zarazem partnerem inwestora. Taki system budowy jest dla inwestora zdecydowanie bardziej przyjazny, ponieważ odciąża go z wielu obowiązków, przenosząc odpowiedzialność za koordynację prac na generalnego wykonawcę. Jeśli chodzi o koszty takiego rozwiązana – uważa się, że jest ono nieco droższe. Jednak musimy pamiętać, że w przypadku generalnego wykonawstwa znakomita większość potrzebnych nakładów finansowych uwzględniana jest już na początku przy tworzeniu kosztorysu. W systemie gospodarczym istnieje natomiast spore ryzyko, że ostateczny koszt budowy będzie nieco wyższy niż zaplanowaliśmy, ze względu na nieoczekiwane wydatki. Co ważne – czas potrzebny na zrealizowanie inwestycji przez generalnego wykonawcę jest znacznie krótszy – doprowadzenie jej do stanu surowego zamkniętego zazwyczaj zajmuje około roku, natomiast kolejny rok potrzebny jest na wykończenie.

 

Dobry wykonawca, czyli jaki?

Pierwszym i często najbardziej wiarygodnym źródłem informacji są opinię znajomych, którzy zbudowali dom pod okiem generalnego wykonawcy. Takie rekomendacje pozwolą nam poznać specyfikę pracy ekipy budowlanej i wskażą ewentualne trudności, na które należy zwrócić uwagę. Wybranego wykonawcę warto zapytać również o formalno-prawne aspekty działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, sprzęt jakim dysponuje oraz zrealizowane do tej pory projekty. Dobry wykonawca nie będzie miał problemu z udostępnieniem tego typu informacji. Ważną kwestią jest również wybranie kierownika budowy oraz ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego. Generalny wykonawca może wyznaczyć kierownika budowy o ile tak zdecyduje inwestor. Obecność inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest natomiast konieczna, jednak jest on osobą, która reprezentuje interesy inwestora, nadzorując pracę kierownika budowy i wskazując ewentualne błędy. Warto zatem rozważyć również jego obecność na placu budowy.

 

artykuł zewnetrzny