Wybór pomiędzy budową szamba a przydomowej oczyszczalni ścieków determinowany jest przez kilka czynników. Pierwszym jest aspekt prawny, a konkretnie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które często wprost wskazują, które rozwiązanie należy wybrać. Inną kwestią jest dbałość o środowisko oraz koszty inwestycji i eksploatacji zbiornika. Na co więc się zdecydować?

W zgodzie ze środowiskiem i budżetem

Pomijając kwestie prawne, na które inwestor nie ma wpływu, warto skupić się na uwarunkowaniach środowiskowych. W tym przypadku bezapelacyjnie zwycięża przydomowa oczyszczalnia ścieków, która jest rozwiązaniem proekologicznym. Trzeba jedynie sprawdzić warunki gruntowe i wielkość działki, aby inwestycja mogła być prawidłowo zaprojektowana i zrealizowana. Nie sposób pominąć również kwestii ekonomicznych, które przy każdym przedsięwzięciu budowlanym mają ogromne znaczenie.

Aby prawidłowo oszacować nakłady na budowę przydomowej oczyszczalni lub szamba, a następnie je porównać, warto wziąć pod uwagę nie tylko sam koszt początkowy, ale także późniejszą eksploatację. Mimo iż stworzenie szamba nie jest drogie, jednak ceny i częstotliwość wywozu nieczystości sprawiają, że w perspektywie jest to rozwiązanie kosztowne. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni z kolei jest znacznie tańsza, a na budowę można uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Obsługa zbiornika

To również istotny aspekt, przemawiający za wyborem konkretnego rozwiązania. W pierwszej kolejności skupmy się na szambie. Jak wspomnieliśmy wcześniej, wymaga ono regularnego opróżniania, co jest nie tylko kosztowne, ale także wymusza stałe monitorowanie poziomu zapełnienia zbiornika.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z kolei jest praktycznie bezobsługowa. Wystarczy jedynie coroczne wypompowanie nadmiaru osadu oraz zapewnienie stałego dopływu prądu do kompresora o mocy 50W, pozwalające na bezpieczne rozsączanie ścieków w gruncie lub ich odprowadzanie do rowu ewentualnie do cieku wodnego. Cechuje się także długą żywnością, minimalizując jakiekolwiek zabiegi konserwacyjno – naprawcze.

Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków wydaje się oczywisty, jeśli tylko pozwalają na to uwarunkowania prawne. Ekologia, możliwość dofinansowania budowy oraz niskie koszty eksploatacji to podstawowe atuty tej inwestycji. W razie wątpliwości warto skorzystać z porady specjalistów z https://biower.pl, którzy pomogą w zaprojektowaniu optymalnego rozwiązania.