artykuły tematyczne

Porady

Artykuły zawierają lokowanie produktu, marki lub wskazanie sponsora

Żuraw samojezdny – czym jest i jak działa?

Żuraw samojezdny stał się praktycznie nieodłącznym elementem wielu polskich placów budowy. Tak duża popularność urządzenia wynika m.in. z jego mobilności, dużego udźwigu, a także zdolności do pracy w każdych warunkach. Czym on jest i jak działa?

Czym jest żuraw samojezdny? 

Typowe żurawie samojezdne to maszyny, których operatorzy muszą mieć specjalne kwalifikacje. Urządzenia te składają się z dźwignicy, która jest osadzona na podwoziu samochodu ciężarowego. Żuraw wyposażony jest w specjalne wciągarki, za pomocą których można podnosić lub opuszczać transportowane przedmioty. Elementem żurawia jest też wychylny wysięgnik, który umieszczony jest na specjalnym, obrotowym pomoście. Dzięki temu maszyna może pracować jako typowy dźwig lub jako ciężki sprzęt transportowy. 

Żurawie samojezdne — podział konstrukcyjny 

Samojezdne żurawie to dość szeroka grupa maszyn, których konstrukcja jest w dużym stopniu uzależniona od ich przeznaczenia. Zgodnie z tym, wyróżnić można: 

● żurawie samochodowe, czyli maszyny osadzone na kołowym podwoziu auta ciężarowego, 

● żurawie gąsienicowe, czyli urządzenia wyposażone w gąsienice, które ułatwiają poruszanie się w trudnych warunkach, 

● żurawie terenowo-kołowe, czyli sprzęt przygotowany m.in. do prac leśnych, polowych itd. 

Na tym nie koniec! Żurawie mogą być wyposażone w różne rodzaje napędu. Jego nazwę określa się za pomocą dwuczłonowych opisów, w których pierwszy człon oznacza rodzaj napędu podwozia, a drugi dźwignicy. Zgodnie z tym podziałem na polskich budowach pracują żurawie spalinowo-mechaniczne, spalinowo-elektryczne oraz spalinowo-hydrauliczne. 

Gdzie korzysta się z żurawi samojezdnych? 

Zastosowanie żurawi samojezdnych jest bardzo szerokie i złożone. Z reguły pracują one na budowach domów jednorodzinnych, hal, obiektów przemysłowych itd. Ze względu na duży potencjał transportowy z żurawi korzysta się również na terenie obiektów przeładunkowych. Duża nośność i niewielkie rozmiary sprawiają, że z łatwością można ich używać w miejscach trudnodostępnych, gdzie eksploatacja stacjonarnego żurawia byłaby niemożliwa. 

Kto może prowadzić żuraw samojezdny? 

Obsługa takich maszyn jak żurawie samojezdne wymaga posiadania odrębnych uprawnień. Kandydat zainteresowany pracą na żurawiu powinien zgłosić się do UDT (Urząd Dozoru Technicznego) w celu odbycia specjalistycznego kursu zakończonego egzaminem. Kurs ten trwa 40 godzin, a w jego trakcie osoba poznaje tajniki obsługi i serwisowania sprzętu. W ramach szkolenia uczestnik odbywa zajęcia praktyczne. Po zakończeniu nauki kandydat musi zdać egzamin. 

Reasumując, żurawie samojezdne to maszyny funkcjonalne i sprawdzone w trudnych warunkach. W związku z tym, że do ich obsługi wymaga się posiadania specjalnych uprawnień, na rynku występuje deficyt operatorów.


NAWIGACJA

WYRÓŻNIONE

Tags

Kategorie

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki