Uroczystość różyczkowania w III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy w 2016 r.