3 marca o godzinie 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy wznowiono przerwaną w dniu 29 lutego sesję Rady Powiatu

W trakcie sesji została uchwalona uchwała dot. rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.