W dniu 14 czerwca 2015 r. w Osieku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka oraz Powiatowe Zawody Pożarnicze.