Rozmowa z Barbarą Grzybowską o tegorocznej akcji Szlachetnej Paczki w Brodnicy