Od lat 60' poprzedniego stulecia w Niemczech działa Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Powiatu Brodnickiego (ludności pochodzenia niemieckiego). Obecnie przewodniczy mu Astrid Kranefeld z Dortmundu.

Od pierwszych dni istnienia Stowarzyszeniu przewodniczył dr Rudolf Birkholz. Owocem jego pracy było napisanie i wydanie książki pt. „Kreis Strasburg", czyli  „Powiat Brodnica". Ukazała się w Niemczech. Spod pióra Rudolfa Birkholza wyszła również praca pt. „700 Jahre  Strasburg"  czyli „700 lat Brodnicy". Została wydana w Polsce z okazji obchodów jubileuszu miasta. Z informacji zawartych w obu publikacjach korzysta do dziś wielu autorów opracowań o regionie powiatu brodnickiego.

Rudolf Birkholz ze względu na podeszły wiek i brak sił do dalszego przewodniczenia Stowarzyszeniu, poprosił o pomoc w kontynuowaniu pracy pozostałych członków organizacji. Na apel odpowiedziała Astrid Kranefeld. W 2013 r. przejęła przewodnictwo w Stowarzyszeniu i energicznie zabrała się do pracy. 

W maju 2014 r. gościliśmy ją w Brodnicy. Przyjechała z zamiarem przedstawienia władzom samorządowym  swojej osoby, jako kierującej Stowarzyszeniem i chcącej kontynuować pracę zapoczątkowaną przez dr Rudolfa Birkholza. Podczas tej wizyty towarzyszyliśmy jej z naszą kamerą.