Rozmowa z Patrykiem Defańskim ze stowarzyszenia "Dla dawnych odmian i ras"