Materiał z różyczkowania w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy w 2011 r.