Konferencja, podczas której obecny burmistrz podsumował pierwsze miesiące swojego zarządzania oraz stan jaki zastał obejmując stanowisko.