Uroczystość, która odbyła się w sierpniu 2011 r. w Brodnicy

Uroczystość w Pałacu Anny Wazówny w lipcu 2011 r.

Materiał z różyczkowania w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy w 2011 r.

Turniej Tańca Nowoczesnego w Brodnicy '2011 - fragmenty wystepów

Różyczkowanie w III LO w Brodnicy

Różyczkowanie w III LO w Brodnicy