Wzniesiony przez Zakon Krzyżacki w latach 1305-1339 na planie zbliżonym do kwadratu, z budynkami wokół dziedzińca i wysoką wieżą (54 m).

Zbudowany by strzec strategicznego brodu przez Drwęcę, a tym samym i miasta zwanego kluczem i bramą do Prus. „Przy wieży w skrzydle wsch. brama wychodząca niegdyś na most zwodzony łączący zamek z przedzamczem” (K. Grążawski, Zabytki Brodnicy i okolic, s. 20).

 

 

Zamek Krzyżacki Fot. Wojciech Płotka Od 1331r.zamek był siedzibą komturii. Zamek zdobyty w 1462 roku przez wojska Związku Pruskiego. Od 1481 r. siedziba starostów polskich, zniszczony podczas pożaru w 1550 r. - popadł w ruinę w trakcie wojen polsko-szwedzkich. Rozebrany po roku 1785 z wyjątkiem odrestaurowanej w 1842 roku wieży i piwnic, w których obecnie mieszczą się zbiory Muzeum. „W ostatnich latach, przy wieży obok studni odkryto w ruinie jednej z piwnic relikty ogrzewania średniowiecznego zamku w postaci pieca typu hypokaustum (na ciepłe powietrze).

Zamek Krzyżacki - widok od strony rzeki Drwęcy Fot. Wojciech Płotka

Konkurs Zamek otoczony zewnętrznym obwodem murów oddzielających go od dwuczłonowego przedzamcza – o zarysie prostokąta. Część bliższa przedzamcza znacznie zniszczona na skutek przeprowadzenia ulicy (gdzie tzw. Pałac Anny Wazówny). Część wschodnia (suburbium) z wysokim murem zewnętrznym wzniesioną po 1415 r. (restaur. 1939, 1992)” (K. Grążawski, Zabytki Brodnicy i okolic, s. 20).