artykuły tematyczne

Porady

Artykuły zawierają lokowanie produktu, marki lub wskazanie sponsora

Co należy wiedzieć o podatku od darowizn?

Praktycznie każdy z nas wie, że w najbliższej rodzinie darowizny są zwolnione z podatku od spadku i darowizn. Jednakże pamiętajmy o tym, że niekiedy trzeba dopełnić odpowiednie formalności w urzędzie skarbowym. Poza tym spore znaczenie mają kwoty wolne od podatku w danych grupach podatkowych. Co należy wiedzieć o podatku od darowizn? Jakie grupy podatkowe powinniśmy poznać?

Podatek od darowizny

Nie od dziś wiadomo, że praktycznie wszystkie darowizny są opodatkowane. Ogromnie ważny jest podatek od darowizny, który może dotyczyć pewnych grup podatkowych. W zależności od grupy, określono kwoty wolne od podatku, dzięki czemu nie musimy martwić się zapłatą podatku. Wyróżnić można następujące grupy podatkowe, dotyczące spadków i darowizn:

  • Grupa I - małżonek, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb, teściowie (kwota wolna od podatku: 36 120 zł)
  • Grupa II - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów (kwota wolna od podatku: 27 090 zł)
  • Grupa III - pozostałe osoby (kwota wolna od podatku: 5733 zł)

Jeśli nabycie darowizny od tej samej osoby następuje częściej niż raz, wtedy ujmowana jest wartość darowizny łącznie w okresie 5 lat poprzednich. Suma otrzymanych na własność praw majątkowych lub rzeczy od jednej osoby w trakcie 5 lat stanowi podstawę opodatkowania. Niezwykle istotne jest to, że w ramach grupy I wyróżniamy także grupę 0 (małżonek, pasierb, rodzeństwo, ojczym, wstępni itp.). W takiej sytuacji wszelkie darowizny mogą być zwolnione z opodatkowania. 

Co warto wiedzieć?

Rodzice są w 0 grupie podatkowej, dlatego otrzymane od nich darowizny są zwolnione z zapłaty podatku. Warunkiem jest jednak to, że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku zgłosimy ten fakt w urzędzie skarbowym. W razie darowizny niższej niż 36 120 zł nie trzeba pamiętać o zgłoszeniu do urzędu. Wszelkie wyższe wartości z kolei wskazujemy na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny. To sprawia, że nie ma obowiązku zapłaty podatku od darowizn. 

Jak należy rozliczyć pieniężną darowiznę od rodziców? Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Dokonana darowizna o wartości powyżej 36 120 zł nie jest opodatkowana wtedy, gdy ją udokumentujemy za pomocą przekazu pocztowego, dowodu przekazania na rachunek bankowy nabywcy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. To oznacza, że właściwe udokumentowania daje nam prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Oczywiście niezwykle ważne są w takim przypadku wszelkie dowody otrzymania darowizny. 

Jeżeli nie zgłosimy tego w urzędzie skarbowym, musimy liczyć się z opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Efektem jest konieczność złożenia deklaracji i zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Bardzo często bywa tak, że rodzice kupują swojemu dziecku mieszkanie. Obdarowana osoba musi zgłosić to do US na formularzu SD-Z2 w ciągu pół roku, tak aby nie przejmować się opodatkowaniem. 

Pamiętajmy o tym, że termin złożenia darowizny ma materialny charakter - nie podlega przywróceniu, dlatego podatnicy nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania darowizny. Gdy nieświadome osoby nie zgłoszą takiej informacji do urzędu skarbowego i po kilku latach okaże się, że otrzymaliśmy mieszkanie, darowizna ulega opodatkowaniu. Poza tym nie zapominajmy o karze za niedotrzymanie obowiązku zgłoszeniowego, która jest zależna od stanowiska urzędu skarbowego. Warto zatem przez cały czas obserwować wszelkie zmiany prawne z tym związane. Więcej na Poradniku Przedsiębiorcy.

NAWIGACJA

WYRÓŻNIONE

Tags

Kategorie