W ramach obchodów roku Anny Wazówny zapraszamy na kolejne wydarzenie kulturalne. Tym razem w Brodnickim Domu Kultury zobaczyć będzie można tańce z epoki królewny. Ten wyjątkowy pokaz tańca odbędzie się 09.06.2018 o godzinie 18.00. 

Występ przygotuje zespół folklorystyczny „Piastowie”. Promuje polską kulturę głównie w Szwecji, kraju zamieszkania jego członków. W ramach swej działalności zespół rozszerzył swój repertuar o tańce historyczne z epoki Wazów.  Zespół zatańczy siłą 14 osób.

Grupa taneczna powstał 15 września 1973 roku z inicjatywy młodzieży i Towarzystwa Polaków Ogniwo w Sztokholmie. Jako główny cel swojej działalności zespół przyjął popularyzację pięknej i bogatej polskiej kultury ludowej w Szwecji. Ambicją zespołu jest również zachowanie polskości wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego. W ciągu 35-cio letniej historii zespołu, tańczyło w nim w sumie ponad 1000 osób w rożnych grupach wiekowych. Zespół szczyci się wieloma sukcesami. Do jednego z większych należy występ w 1980 roku na Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, gdzie "Piastowie" zdobyli pierwszą nagrodę za choreografię i wykonanie tańców narodowych.

UM Brodnica