Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, w skład którego wchodzi Burmistrz Brodnicy, zaprasza mieszkańców miasta i regionu brodnickiego oraz wszystkich sympatyków straży pożarnej na uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy oraz Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystości strażackie w Brodnicy odbędą się 25 maja 2018 r. na Dużym Rynku. Program uroczystości: 10.40 - przemarsz paradny pododdziałów oraz uczestników uroczystości z placu KP PSP w Brodnicy do Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny w Brodnicy 11.00 - msza św. 12.00 - uroczysty apel na Dużym Rynku w Brodnicy Zapraszają: Piotr Boiński, Starosta Brodnicki - Przewodniczący Komitetu i st. bryg. Waldemar Szrull, Komendant Powiatowy PSP w Brodnicy.

UM Brodnica