15 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim odbędą się finałowe etapy Konkursu Wiedzy o Annie Wazównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do półfinału zakwalifikowało się 74 uczniów z 31 placówek naszego województwa w tym ośmiu uczniów z Brodnicy. W finale natomiast zobaczymy najlepszą szóstkę. Łączna pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Konkurs wpisuje się w przypadające w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim obchody 450. urodzin Anny Wazówny – królewna, siostry króla Zygmunta III Wazy.

Była starostą brodnickim i golubskim. Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski i Wydział Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Etap półfinałowy składa się z testu z jednym pytaniem otwartym. Część pytań będzie odnosiła się do ilustracji. Zgodnie z regulaminem konkursu do finału zostanie zakwalifikowanych sześciu najlepszych półfinalistów, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał szósty uczeń zakwalifikowany do ostatniej rundy.

Finał odbędzie się przy udziale publiczności i będzie on etapem ustnym, dotyczącym życia oraz działalności Anny Wazówny, powtórnego ekumenicznego pochówku w Toruniu w 1995 r., a także życia codziennego, kuchni staropolskiej i ziołolecznictwa. Podzielono go na trzy rundy. W pierwszej z nich uczestnik odpowiada na wylosowany zestaw trzech zagadnień. Kolejna część to pytanie dotyczące przedstawionej ilustracji. Ostatnią rundą jest dłuższa wypowiedź na temat jednego z wylosowanych aspektów życia Anny Wazówny.

Wojewódzka Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr Alicji Saar-Kozłowskiej wyłoni troje zwycięzców. Najlepsi uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Do półfinału zakwalifikowali się:
1. Barski Mateusz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
2. Cieszyński Dominik III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
3. Gardzielewska Jagoda I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
4. Jaworski Szymon III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
5. Król Patryk Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
6. Leśniewski Bartosz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
7. Szczepańska Nikolina III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
8. Weis Marek I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

źródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu