Zmarł zasłużony dla Brodnicy i Regionu Brodnickiego Pan Marian Bizan – człowiek wielu talentów, kochający swą Małą Ojczyznę. Pan Marian Bizan - publicysta, historyk literatury i wydawca.

Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przez ponad 30 lat tj. od 1953 r. do 1990 r. pracował w Państwowym Instytucie Wydawniczym, gdzie pełnił funkcję redaktora. W latach 1990 – 1995 był radcą ambasady i dyrektorem Instytutu Polskiego w Wiedniu. W latach 1972 – 1990 był współzałożycielem i wiceprezesem regionalnego brodnickiego stowarzyszenia kulturalnego. W 1979 roku otrzymał nagrodę edytorską Polskiego Klubu Literackiego PEN Club. Wspólnie z Pawłem Hertzem współtworzył opracowania monograficzne Liryków Słowackiego, Kordiana, Balladyny. Pan Marian Bizan był wydawcą m.in. antologii wierszy Krasickiego - poezje, Słowackiego – Ja Orfeusz, Mickiewicza – Gwiazda z gwiazdą. Znany ze swojej miłości do Brodnicy i Pojezierza Brodnickiego napisał kilka ważnych dla kultury naszego regionu książek: „Przez granice przez wieki”, Impresje Brodnickie”, Księga Żywa, „Dziennik pielgrzymki do Ziemi Świętej” oraz „Ziemia Święta”, „Zapiski z podróży”, „Z mojej domowej kroniki”. Przez lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Muzeum działającej przy Muzeum w Brodnicy. Był doskonałym promotorem Brodnicy w Polsce i na świecie. Za wszystkie działania na rzecz krzewienia kultury i popularyzacji Brodnicy uhonorowany został Medalem Primus Inter Brodnicienses. Żył pośród nas, wyjątkowy a zarazem skromny człowiek. Nigdy nie zabiegał o uwielbienie i zaszczyty, choć bez wątpienia na nie zasłużył. Odszedł od nas na zawsze, ale póki pamięć o Nim będzie żywa - będzie pośród nas dzięki swoim literackim pracom. Cześć Jego Pamięci!UM Brodnica