W tym roku kontynuowana będzie modernizacja jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez miasto powiatowi.

27 marca w Starostwie Brodnickim podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Umowa dotyczy „ Przebudowy drogi powiatowej- ul. Kolejowa na odcinku od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej.” Zadanie realizować będzie brodnickie Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane. Umowę podpisano w obecności inwestorów, czyli reprezentantów Powiatu Brodnickiego i Miasta Brodnica. Prace przy ul. Kolejowej polegać będą m.in. na wykonaniu kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni na jezdni , ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów do posesji, zatoki autobusowej oraz dodatkowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej pod szkołą rolniczą. Koszt inwestycji to ponad milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych. Z budżetu Gminy Miasta Brodnicy przekazano na tę inwestycję 732 tys. zł.

UM Brodnica