Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne czterech budynków użyteczności publicznej w Brodnicy: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1, hali sportowej przy ul. 3 Maja oraz budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Budynki zakwalifikowały się do termomodernizacji ponieważ generują wysokie straty ciepła, a co za tym idzie, wysokie koszty eksploatacyjne. Dzięki szerokiemu zakresowi prac jakie zostały zaplanowane w poszczególnych obiektach uzyskany został bardzo wysoki wskaźnik efektywności energetycznej, co ma przełożenie na wysoki poziom dofinansowania. Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu inwestycja zostanie wsparta dofinansowaniem unijnym w wysokości ponad 2 milionów 750 tysięcy złotych.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy”. W ramach zadania planowane są następujące roboty budowlane:

Gimnazjum nr 1 w Brodnicy:
- docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynków,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania i styropapą wraz z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną,
- wymiana istniejących urządzeń instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż instalacji solarnej.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1:
- wymianę części stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- docieplenie dachu skośnego z wełny mineralnej układanej pomiędzy krokwiami (od wewnątrz),
- demontaż i wymianę instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników),
- wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz aparatury poboru c.w.u.
 
Budynek Hali Sportowej:
- docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynków,
- docieplenie stropodachów niewentylowanych styropapą wraz z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie innych drobnych napraw ścian i stropów związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż sufitów podwieszanych oraz obudowy przewodów instalacji sanitarnych.

Budynek Urzędu Miejskiego w Brodnicy:
- docieplenie elewacji w postaci tynku ciepłochronnego (zamiast płyt styropianowych) i wykonanie kolorystyki budynku,
- docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania,
- wymianę części stolarki okiennej i części stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- demontaż i wymianę instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników),
- wymiana części opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy oświetleniowe typu LED.

UM Brodnica