Burmistrz Brodnicy ogłosił konkurs ofert na wsparcie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z programem opiekuńczo-wychowawczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z uwzględnieniem działań profilaktycznych w Brodnicy w 2018 r.

Na wsparcie zadania przeznaczona została kwota 145 000,00 zł  Termin składania ofert upływa 27 lutego 2018 r. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy - BIP -  „Konkursy ofert" – Zdrowie i Polityka Społeczna, a także w Urzędzie Miejskim w Biurze Zdrowia i Pomocy Społecznej (pok. 111 B), tel. 56 49 30 632.

UM Brodnica