Od 24 stycznia 2018 roku można głosować na Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Brodnicy w konkursie „Powietrze bez śmieci” organizowanym w związku ze społeczną kampanią edukacyjną „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci” prowadzoną przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza. Nagrodami w Konkursie jest budowa pięciu naukowych stacji zabaw w lokalizacjach wskazanych przez gminy, wybranych w głosowaniu. Będzie to miejsce aktywności w plenerze, demonstrujące prawa fizyki zachęcające do eksperymentów i doświadczeń, gdzie całe rodziny będą mogły poznać prawa nauki i bawić się nimi.


Głosować można pod linkiem: https://powietrzebezsmieci.pl/gminy/zaglosuj#dest wybierając na mapie daną lokalizację i postępując zgodnie z intrukcją. Każdy Głosujący może głosować jeden raz w ciągu danego dnia na jedną wybraną przez siebie Lokalizację.

Głosowanie potrwa do 28.02.2018 r. do godzinie 23.59.59 i odbywać się będzie w pięciu etapach. W ramach każdego z etapów internauci będą mogli oddawać swoje głosy na Lokalizacje, które ich zdaniem zasługują na wybudowanie na ich terenie Naukowej Stacji Zabaw. Po każdym etapie głosowania wybrana zostanie 1 (jedna) Lokalizacja, która zdobyła największą liczbę głosów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy, w której znajduje się dana Lokalizacja.

Celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja. Działania skierowane są do lokalnych społeczności oraz najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W ich ramach zachęcamy społeczności do głosowania na wybrane lokalizacje, by zdobyć Naukową Stację PGNiG oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych w oparciu o przygotowane materiały, gdzie nagrodą jest wyposażenie pracowni przyrodniczej.

Źródło: www.powietrzebezsmieci.pl