Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 31 stycznia 2018 r. (środa) upływa ustawowy termin złożenia przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2017r. oraz wniesienia opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.


Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego do  dnia  31.01.2018 r. w godz. 8.00-15.00 lub na poniższe konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy:  Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009.

UM Brodnica