Od dnia 16 stycznia 2018 r. można składać propozycje projektów planowanych  do realizacji  w ramach  Budżetu Obywatelskiego  na rok 2019. W celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców Brodnicy w sprawy ważne dla miasta, budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także zwiększenia współpracy mieszkańców z władzami miasta, Rada Miejska w Brodnicy podjęła w dniu 25.10.2016 r. uchwałę Nr XIX/160/2016 w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Formularze oraz listy poparcia danego projektu należy składać  w terminie do 15.02.2018 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Konsultacje społeczne do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w kancelarii Urzędu Miejskiego, pokój 101 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego  w  Brodnicy  w zakładce Budżet Obywatelski.

UM Brodnica