Od 17 stycznia zapraszamy do zwiedzania nowej wystawy „Gwiazdy Orderowe ze zbiorów Muzeum Historycznego w Trokach”. Wystawa zorganizowana zostanie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Litwę oraz 98. Rocznicy Powrotu Brodnicy do Macierzy.


Na ekspozycji, która dostępna będzie w Bramie Chełmińskiej Muzeum w Brodnicy, zaprezentowanych zostanie ponad 100 eksponatów pochodzących z ok. 50 państw, w tym dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Polski i Litwy.

Ekspozycję uzupełnią dwa eksponaty wypożyczone z Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski z gwiazdą (MWB/3847) oraz Krzyż Wielki Orderu Virtuti Militari (MWB/799).Wystawie towarzyszy polsko-litewski katalog, który jest do nabycia w Galerii Brama, przy ul. Mały Rynek 4.

We współczesnym znaczeniu Order (z łac. orda – dosł. reguła, zakon) – najwyższe wśród odznaczeń wyróżnienia honorowe; w większości państw najwyższa forma uznania dla obywateli kraju lub obywateli państw zaprzyjaźnionych za wybitne osiągnięcia w służbie państw. (cywilnej i wojsk.), pracy zawodowej i społecznej za czyny męstwa i niezwykłego poświęcenia; (https://encyklopedia.pwn.pl/)

Oznaki orderów zwykle mają ustaloną formę i wygląd, przeznaczone są do noszenia ich przez osobę uhonorowaną w widocznym miejscu, w sytuacjach uroczystych. Ordery, poza funkcją honorową i dekoracyjną, nie mają żadnych praktycznych zastosowań.

Ordery mogą być noszone po przypięciu do ubrania lub na szyi, na specjalnej szarfie lub łańcuchu, bądź też na szerokiej szarfie przewieszonej przez ramię do boku. Kształt, kolor i materiał takiego łańcucha lub szarfy również jest ściśle określony. Niektóre ordery (np. papieskie i brytyjskie) dają prawo do całego specjalnego ubioru.

Ordery, są istotnym świadectwem historii, dokumentujące wydarzenia o doniosłym znaczeniu: wojny i ich konsekwencje, powstawanie nowych państw i upadek starych imperiów. Stanowią one ponadto odzwierciedlenie pewnych idei i ideologii.

Nagradzanie zasłużonych osób orderami ma długą tradycję sięgającą czasów wypraw krzyżowych. Ich wygląd i sposób zawieszania - uzależniony był i jest od wielu czynników, m.in. rodzaju i klasy orderu oraz państwa, w którym się go nadaje. Order może się składać z wielu elementów, m.in. godła, wstęgi czy gwiazdy orderowej, która stanowi jedną z odznak wyższych klas orderu lub jedyną jego odznakę; najczęściej w kształcie pęków promieni (czterech, sześciu lub ośmiu) z określonym znakiem, np. godłem państwa, na okrągłej tarczce środkowej okolonej napisem — dewizą orderu; niekiedy na gwiazdę jest nałożona właściwa odznaka orderowa, np. krzyż w polskim Orderze Wojennym Virtuti Militari; może być noszona sama zamiast innych odznak orderu; gwiazda orderowa występuje od XVI w., początkowo haftowana na ubiorze srebrem lub złotem, od XIX w. metalowa. (https://encyklopedia.pwn.pl/).

Źródło: Muzeum w Brodnicy