20 grudnia 2017 roku w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy o godz. 13.00 odbędzie się uroczyste spotkanie par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Z jubilatami spotka się burmistrz Brodnicy i wójt Gminy Brodnica, którzy złożą gratulacje oraz wręczą medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Tym razem swój wspólny jubileusz świętować będą:

Pary małżeńskie z terenu miasta:
1. Państwo Krystyna i Erwin Dybowscy
2. Państwo Stefania i Roman Komorowscy
3. Państwo Halina i Franciszek Podolscy
4. Państwo Teresa i Leon Reich
5. Państwo Jadwiga i Zygfryd Sonnelfeld
6. Państwo Jadwiga i Roman Szymańscy
Pary z terenu gminy:
7. Państwo Krystyna i Stefan Kopisteccy
8. Państwo Teresa i Edmund Szulc

Jubilatom serdecznie gratulujemy.

UM Brodnica