Urząd Miejski w Brodnicy uprzejmie informuje, iż w związku z wprowadzeniem ujednoliconego dla całego kraju Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) z dniem 1 stycznia 2018r. zmieni się system gospodarki odpadami na terenie miasta Brodnicy.

Najistotniejsza zmiana będzie dotyczyła zabudowy jednorodzinnej oraz kamienic (w których nie ma możliwości ustawienia pojemników). Dla tych nieruchomości nowością będą worki w kolorze niebieskim z opisem „PAPIER” przeznaczone do gromadzenia odpadów w postaci papieru. Powodem zaistniałej zmiany jest określenie papieru jako odrębnego strumienia odpadów. Nie będzie można, tak jak do tej pory, gromadzić go w workach w kolorze żółtym. Od 1 stycznia 2018r. właściciele nieruchomości z zabudową jednorodzinną i kamienic, do segregacji odpadów, będą otrzymać trzy worki w następujących kolorach:
- zielonym z opisem „SZKŁO” (do gromadzenia szkła)
- żółtym z opisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” (do gromadzenia metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych)
- niebieskim z opisem „PAPIER” (do gromadzenia papieru i tektury).

Inf.: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi