29 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy.

Podczas sesji młodzi radni złożyli ślubowanie i wybrali spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącym został wybrany Mateusz Wróblewski, a wiceprzewodniczącym Mikołaj Witkowski. Podczas sesji młodzież rozmawiała z władzami miasta na tematy związane z uczestnictwem i  inicjowaniem działań dotyczących młodzieży w mieście m.in. tworzenia miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego i możliwości zgłaszania inicjatyw obywatelskich.
Wybory do rady przeprowadzone zostały w brodnickich szkołach ponadpodstawowych. W ich wyniku wybrano 18 uczniów, którzy reprezentować będą interesy młodzieży wobec instytucji rządowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych.

UM Brodnica