W ramach akcji profilaktycznych zapraszamy mieszkańców Brodnicy w wieku pow. 20. roku życia w dniu 7 grudnia 2017 r. w godz. 9.00-17.00 na bezpłatne badania, które przeprowadzi Firma OSTEOMEDIK Piastów:

1. Badania densytometryczne w ramach akcji profilaktyki osteoporozy
Osteobus przy ul. Zamkowej 1 obok Pałacu Anny Wazówny,
2. Badania spirometryczne w ramach akcji profilaktyki chorób układu oddechowego
Dział Poradnictwa Rodzinnego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Św. Jakuba 22.
Zapisy na badania pod numerem tel. 722 328 090


Urząd Miejski Brodnica