W tegorocznej edycji rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju liderem w województwie kujawsko-pomorskim w gminach miejskich jest Brodnica. Za nią znalazł się Ciechocinek i Rypin. W kategorii Gminy Miejskie Brodnica uplasowała się na 45 miejscu w kraju, Ciechocinek na 63, a Rypin na 82 miejscu. W sumie przebadano 237 miast.


Stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.
Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m. in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Urząd Miejski Brodnica