Młodzi – wykształceni” to nazwa projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych.

Inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących - biernych zawodowo, w wieku 18 – 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uczestnictwo w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie takich jak:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 6 godz./osobę

2. Szkolenie zawodowe do wyboru:

- prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 190 godz. - jedynie osoby z niepełnosprawnością

- prawo jazdy kat D + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 220 godz.

- kurs spawania metodą MAG 135 - zgodnie z IS w Gliwicach - 145 godz.

- kurs spawania metodą TIG 141 - zgodnie z IS w Gliwicach - 111 godz.

3. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie - 1850 brutto/mies. (ok. 1430,00 netto)

4. pośrednictwo pracy - 4 godz./osobę

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.szkolenia.asise.pl

inf. nadesłana: ASISE