„Łączy Nas Kobiecość" to 6 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (w roku 2017 roczniki od 1948 do 1967), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobietom spoza grupy refundowanej badania oferowane są odpłatnie w kwocie 56 złotych w czasie trwania akcji (poza akcją 80 zł).


28 października 2017 r. badania mammograficzne zostaną przeprowadzone przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa w Brodnicy. NZOZ MEDICA Łódź realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Zapisy na mammografię: telefonicznie pod numerami 42 254 64 10 i 517 544 004 lub przez internet na stronie www.salvemedica.pl/mammografiaUM Brodnica