W celu popularyzowania wiedzy o bezpieczeństwie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Straż Miejska w Brodnicy wraz ze Strażami Miejskimi województwa kujawsko-pomorskiego i Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu przystąpiła do organizacji VIII Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pod nazwą „Bezpieczny i przyjazny region”.

Do dnia 24 listopada 2017 r. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do Komendanta Straży Miejskiej w Brodnicy, zgłaszać będą uczniów do udziału w Olimpiadzie. Natomiast w dniu 8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim zostanie przeprowadzony I etap Olimpiady.

W ramach I etapu uczestnicy Olimpiady będą rozwiązywać pisemny test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań. Zainteresowana młodzież z brodnickich szkół będzie rozwiązywać test w sali 205 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Etapy II i III (finałowy) Olimpiady odbędą się w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w następujących terminach:
II etap – 9 stycznia 2018 r.
III etap (finałowy) – 23 marca 2018 r.

Zwycięzca Olimpiady otrzyma nagrodę – opłacone 3-letnie studia licencjackie na wybranym przez niego kierunku kształcenia, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu.

Olimpiadę objął patronatem Burmistrz Brodnicy Pan Jarosław Radacz.UM Brodnica