Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 30 września 2017r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.

Wpłaty można dokonać w kasie urzędu do piątku (29.09.2017r.) w godz. 8.00 - 15.00 lub na niżej podane konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy. KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009.